O autorach

ROBERT MAŚLAK


Herpetolog, etolog, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół biologii płazów i gadów oraz zoopsychologii i zagadnień dobrostanu zwierząt dzikich w warunkach niewoli. W ostatnich latach związany z projektami dotyczącymi zachowania i dobrostanu niedźwiedzi i innych ssaków oraz gadów w niewoli, zmienności morfologicznej i genetycznej jaszczurek, rozmieszczenia i ochrony płazów i gadów na Dolnym Śląsku.

MIKOŁAJ KAŹMIERCZAK


Herpetolog, absolwent biologii i mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w czasie studiów działał w Studenckim Kole Naukowym Herpetologów UWr. Praca magisterska dotyczyła rozmieszczenia i preferencji środowiskowych gniewosza plamistego na Dolnym Śląsku. Obecnie doktorant w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie bada zjawisko hybrydogenezy u żab zielonych. Działa w European Studbook Foundation w Testudo kleinmanni Studbook Breeding Programme. Pasjonat żółwi lądowych, szczególnie zasiedlających Afrykę. Jako pierwszy w Polsce rozmnożył i odchował żółwie egipskie.

Advertisements